miếu bà phi yến

miếu bà phi yến

Người ta cho rằng những ai hiếm muộn, có số phận bất hạnh đến đây cầu con cái và bình an tại miếu sẽ sớm thành hiện thực, được bà Phi Yến che chở và phù hộ

miếu bà phi yến