miếu bà phi yến

miếu bà phi yến

Có thể nói miếu Bà Phi Yến là một trong rất ít di sản văn hóa dân gian của Côn Đảo.

miếu bà phi yến