nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo

nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo

Du lịch Côn Đảo, cùng ghé thăm nghĩa trang Hàng Dương để cùng tưởng nhớ về những người chiến sĩ cách mạng, về lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam.

nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo