Dinh Cậu Phú Quốc

Dinh Cậu Phú Quốc

Mũi Dinh Cậu Phú Quốc vào lúc hoàng hôn rất nhiều du khách tắm biển và ngắm cảnh đẹp

Dinh Cậu Phú Quốc