khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Còn thú vị nào bằng ngồi trên xuồng đi tham quan cùng các cô thôn nữ duyên dáng trong bộ áo bà ba, khăn rằn quấn cổ, nón lá che nghiêng.

khu du lịch sinh thái Gáo Giồng