Đến nhà tù Phú Quốc, trực diện những hình ảnh mô phỏng cảnh tra tấn dã mãn, tàn bạo hơn cả thời Trung cổ của thực dân đế quốc xâm lược

Hãy giúp Saigontourism cải thiện dịch vụ bằng cách đánh giá