Đến Côn Đảo bằng cách nào

Đến Côn Đảo bằng cách nào

Nếu chọn đường thủy là hành trình để khám phá Côn Đảo thì Tàu Côn Đảo 9 và Tàu Côn Đào 10 là phương tiện chính để đến Côn Đảo

Đến Côn Đảo bằng cách nào