câu mực đêm ở Côn Đảo

Câu mực là hoạt động câu mực chỉ phổ biến khi màn đêm buông xuống

câu mực đêm ở Côn Đảo